Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn ở Kenya
Ngày đăng: 18/04/2023


Th.S Nguyễn Thị Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mới của nền nông nghiệp toàn cầu, trong đó có Kenya, một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Châu Phi hạ Sahara (Bộ Công thương Kenya, 2021). Là một đất nước nông nghiệp, ngành nông nghiệp Kenya không chỉ cung cấp lương thực chính cho người dân trên cả nước mà còn có những đóng góp quan trọng vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu và sự không còn phù hợp của nền nông nghiệp truyền thống theo hướng tuyến tính, nền nông nghiệp Kenya đang có những chuyển biến tích cực theo hướng tuần hoàn để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. Để thực hiện mục tiêu phát triển này, trong thời gian qua, Chính phủ Kenya đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp vừa hỗ trợ, vừa thúc đẩy nông dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Kenya phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể hơn các biện pháp mà Chính phủ Kenya đã thực hiện.

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững, Kenya.