Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - châu Phi: Tiềm năng, thực trạng và triển vọng
Ngày đăng: 04/12/2021

Nguyễn Quang Khai, Đại sứ Việt Nam tại UAE


1. Mở đầu

Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời. Hai bên đã từng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã góp phần làm sụp đổ chế độ thực dân cũ ở nhiều nước. Cùng với đó, thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thống nhất đất nước năm 1975 của Việt Nam đã góp phần làm sụp đổ chế độ thực dân mới ở Trung Đông và châu Phi, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc ở khu vực đứng lên đấu tranh giành độc lập.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nước Trung Đông và châu Phi đều đứng về phía nhân dân Việt Nam và dành cho ta sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn cả về tinh thần và vật chất. Ngay cả những nước có quan hệ thân thiết với Mỹ như Israel, Saudi Arabia... cũng không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh chống Việt Nam. Ngày nay, mặc dù tình hình thế giới đã thay đổi nhiều, nhưng các nước Trung Đông vẫn giữ những tình cảm tốt đẹp với Việt Nam và vẫn coi Việt Nam là tấm gương về đấu tranh chống đế quốc, thực dân và xây dựng đất nước. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông trong tất cả các lĩnh vực không ngừng phát triển vì lợi ích của cả đôi bên.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước Trung Đông và châu Phi. Trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn trong trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước khu vực này.