Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Cộng hòa Mozambique
Ngày đăng: 11/09/2020

Lê Quang Thắng

Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Mozambique là một quốc gia châu Phi tiêu biểu có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam. Hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25 tháng 6 năm 1975, Việt Nam đã mở đại sứ quán tại Mozambique vào năm 2009, tháng 8 năm 2011 Mozambique cũng mở đại sứ quán tại Hà Nội. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Cộng hòa Mozambique bắt đầu được khởi động kể từ khi hai nước ký hiệp định Thương mại từ năm 2003. Mozambique là một trong mười một đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực châu Phi. Tuy nhiên kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước vẫn còn nhỏ bé chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Mặc dù vậy, là một quốc gia với dân số khoảng 30 triệu người, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đòi hỏi không quá nghiêm ngặt, Mozambique sẽ là thị  trường xuất khẩu tiềm năng đối với Việt Nam.   

Từ khóa: thương mại song phương, Mozambiqe, Việt Nam

Nhận bài: 27/12/2019; Phản biện và sửa chữa: 25/2/2020; Duyệt đăng: 6/4/2020