Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quan hệ Saudi Arabia – Mỹ giai đoạn 2010-2020
Ngày đăng: 14/12/2020

Hoàng Thị Mai Phương

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội


TÓM TẮT

Mối quan hệ Saudi Arabia - Mỹ là mối quan hệ lâu đời được xây dựng dựa trên sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, vượt qua cả các khác biệt về tôn giáo, thể chế chính trị. Trong suốt hơn 80 năm thiết lập quan hệ chính thức cho đến nay, Saudi Arabia và Mỹ luôn là đối tác đồng minh chiến lược, hợp tác toàn diện. Giai đoạn 2011-2020, những diễn biến khó đoán định của khu vực Bắc Phi - Trung Đông sau cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội cùng với sự tham gia của Mỹ vào khu vực đã đẩy mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Mỹ rơi vào những vòng xoáy phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho mối quan hệ này và có tác động lớn đến mối quan hệ đồng minh lâu năm giữa hai nước. Bài viết tổng hợp lại các chính sách, chiến lược trong quan hệ Saudi Arabia - Mỹ giai đoạn 2011-2020, thể hiện ở các lĩnh vực cụ thể để từ đó đánh giá, nhận định các vấn đề tồn tại trong mối quan hệ hai nước.

Từ khóa: Saudi Arabia - Mỹ, quan hệ ngoại giao, chính trị, khu vực Trung Đông - Bắc Phi