Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thương mại nông sản ở Tây Phi
Ngày đăng: 22/09/2022

Lê Phước Minh, PGS. TS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES)
Lê Quý Kha, TS, Nguyên Phó Viện trưởng Viện khoa học nông nghiệp Miền Nam
Lê Quang Thắng, Thạc sỹ kinh tế, Phó Chủ tịch, Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam Châu Phi (VAECA)TÓM TẮT

Kinh doanh bản thân nó đã bao hàm ý nghĩa: rủi ro và phần thưởng. Rủi ro là những gì mà doanh nghiệp không mong đợi và có thể được nhận diện qua thỏa thuận hợp đồng ngoại thương; qua môi trường hoạt động của chính doanh nghiệp; qua các giao dịch cùng các cam kết có liên quan khác. Rủi ro là những thiệt hại có thể nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được; là rủi ro về kinh tế, về tài chính, về thị trường; là mất mát về nhân lực của doanh nghiệp. Rủi ro là nhân tố thường trực với các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại, kinh doanh. Rủi có thể đo lường được nhưng cũng có thể không đo lường được. Có những rủi ro lớn đến mức các doanh nghiệp có thể phải xem xét, hoặc hủy bỏ chiến lược kinh doanh. Bài viết đề cập đến các rủi ro thường gặp phải, làm rõ với một số ví dụ điển hình và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro để các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tự tin hơn nữa trong hoạt động thương mại nông sản ở Tây Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Từ khoá: Rủi ro, hoạt động thương mại nông sản, Tây Phi, Việt Nam