Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Sự bùng nổ của dịch vụ và công nghiệp di động ở châu Phi thập niên vừa qua – Nền tảng của kinh tế số
Ngày đăng: 14/12/2020
TS. Kiều Thanh Nga
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay đã và đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Ngày nay, hoạt động kinh tế không chỉ đơn thuần là việc trao đổi hàng hóa giữa người với người mà vận hành chủ yếu dựa trên các công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet, đó chính là nền kinh tế số. Khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước mà dường như châu Phi đã bỏ lỡ, lần này châu Phi đã đi tắt đón đầu, mở ra nhiều khởi sắc cho lục địa trong việc tiếp cận công nghệ, nền tảng cho sự phát triển kinh tế số. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế số, nhưng trong thập niên vừa qua châu Phi đã có những bước phát triển rõ rệt, nhiều quốc gia đã chứng kiến sự bùng nổ trong việc sử dụng các giao dịch điện tử, đặc biệt là dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động (mobile money) được châu Phi sử dụng nhiều nhất thế giới. Bài viết sẽ tìm hiểu về sự bùng nổ của dịch vụ và công nghiệp di động - bước phát triển của nền kinh tế số ở châu Phi thập niên 2011-2020, với các nội dung chính: sự bùng nổ của dịch vụ và công nghiệp di động ở châu Phi trong thập niên vừa qua; các quốc gia dẫn đầu; và một số nhận xét, đánh giá.

Từ khóa: châu Phi, dịch vụ và công nghiệp di động, kinh tế số, mobile money