Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Sự can dự của Nga vào Syria từ năm 2011 đến nay
Ngày đăng: 11/09/2020

Kim Ngọc Thu Trang

Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên


TÓM TẮT

Syria là một trong những điểm nóng chính trị tại Trung Đông hiện nay, thu hút sự quan tâm của thế giới và các cường quốc lớn. Với Nga, Syria là địa bàn đảm bảo lợi ích chiến lược tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, giúp Nga cạnh tranh ảnh hưởng với M, đồng thời duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực. Từ năm 2011 đến nay, Nga luôn thi hành chính sách đối ngoại ủng hộ chính phủ Tổng thống Assad, kiên quyết phản đối mọi sự can thiệp vào Syria của M và các nước phương Tây, kiên định với mục tiêu chống IS. Sự can dự của Nga vào Syria trong thế đối trọng với M là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình Syria ngày càng trở nên căng thẳng và phức tạp. Trên cơ sở khái quát mục tiêu can dự vào Syria của Nga, bài viết đi sâu làm rõ quá trình can dự của Nga vào Syria trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá cũng như những dự báo về quy mô, mức độ can dự vai trò của Nga đối với triển vọng giải quyết xung đột tại Syria trong thời gian tới.

Từ khóa: Syria, Nga, nội chiến, đối ngoại, chiến lược