Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tác động của xung đột vũ trang Nga – Ukraina tới châu Phi
Ngày đăng: 18/04/2023


Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòngTÓM TẮT

Châu Phi nằm cách xa cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraina, nhưng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ của cuộc xung đột này. Hầu hết các quốc gia Châu Phi đã “không chọn bên” để tránh rủi ro, nhưng đang phải gánh chịu giá lương thực, nhiên liệu leo thang, lạm phát, kinh tế suy thoái trong khi vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Châu Phi đứng trước cơ hội để khẳng định vị trí độc lập trong trật tự thế giới mới, cũng như mở rộng canh tác lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tránh những thảm họa trong thời điểm giá lương thực toàn cầu tăng cao; nâng cao năng lực khai thác và sản xuất dầu khí để lấp đầy các khoảng trống phát sinh do gián đoạn chuỗi cung ứng; xóa đói, giảm nghèo và bất bình đẳng.

Từ khóa: xung đột vũ trang Nga – Ukraina, châu Phi, chia rẽ, an ninh lương thưc, an ninh năng lượng, hòa giải.