Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thị trường điều thô ở Bờ biển Ngà: Hướng tiếp cận cho các doanh nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 28/12/2021


Lê Phước Minh

PGS TS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông (IAMES)

Lê Quang Thắng

ThS kinh tế, Phó chủ tịch Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam Châu Phi (VAECA)

Phạm Anh

TS, Viện kinh tế chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA)TÓM TẮT

Là một quốc thuộc Tây Phi, Bờ biển Ngà là quốc gia có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu về mặt hàng điều cho Việt Nam trong 10 năm qua. Tính đến tháng 10 năm 2021, kim ngạch nhập khẩu điều trong năm của Việt Nam từ Bờ biển Ngà đạt 860 triệu USD. Trong 10 năm qua, bình quân Việt Nam nhập khẩu điều thô từ Bờ biển Ngà chiếm tỷ trọng trên 30% tổng kim ngạch nhập khẩu điều của Việt Nam. Bài viết này mong muốn thông qua phân tích thị trường điều thô ở Bờ biển Ngà trong giai đoạn 2010 – 2020, từ đó đề xuất hướng tiếp cận cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khoá: Thị trường điều thô, kim ngạch nhập khẩu điều, Bờ biển Ngà, Việt Nam