Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thích ứng của thanh niên với chuyển đổi số: những gợi mở ban đầu từ phương pháp thăm dò nội dung thông điệp dư luận trên mạng xã hội
Ngày đăng: 28/03/2023


Th.S Lê Quang Ngọc, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Th.S Hồ Diệu Huyền, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TÓM TẮT

Chuyển đổi số là thuật ngữ mới được ban hành gần đây trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Tuy nhiên, chuyển đổi số và bối cảnh chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi cách thức con người sống, làm việc và tương tác với nhau ngày nay. Những biến đổi mạnh mẽ nhất diễn ra trong lĩnh vực việc làm và từ đó lan rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống. Cho đến nay, các nghiên cứu về chuyển đổi số chủ yếu tập trung vào sự thay đổi công nghệ và tác động kinh tế, trong khi đó, việc hiểu rõ và hiểu đúng về chuyển đổi số, bối cảnh chuyển đổi số, số hóa và thích ứng của đại đa số thanh niên về chuyển đổi số lại chưa nhận được sự quan tâm nghiên cứu thích đáng. Bài viết sẽ phần nào làm rõ, phân tích mở đầu về thuật ngữ chuyển đổi số, Chương trình Chuyển đổi số và chỉ ra những thông tin thu thập được bước đầu về thích ứng của thanh niên về chuyển đổi số thông qua phương pháp tổng hợp dư luận trên mạng xã hội.

Từ khóa: Chuyển đổi số, Chương trình Chuyển đổi số, Thích ứng, Thanh niên, Mạng xã hội