Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thu hút vốn đầu tư từ UAE vào Việt Nam
Ngày đăng: 22/09/2022


Trịnh Thị Lan Anh, Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là nhà nước liên bang gồm 7 tiểu vương quốc, nổi bật là Abu Dhabi và Dubai. Sau 27 năm kể từ khi Việt Nam và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1993, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác đầu tư. Mặc dù vậy, dòng vốn đầu tư từ UAE vào Việt Nam trong những năm qua còn thấp so với tiềm năng. Việt Nam có thế mạnh là thị trường có dân số lớn, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế cao, tạo ra nhiều cơ hội thị trường cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, UAE là nền kinh tế phát triển với nhiều thế mạnh, các doanh nghiệp UAE có tiềm lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho thu hút đầu tư từ UAE vào Việt Nam.

Từ khóa: thu hút, đầu tư, Việt Nam, UAE.