Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tìm hiểu sự đa dạng ngôn ngữ ở châu Phi
Ngày đăng: 17/05/2021
Vũ Thị Thanh

Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


Châu Phi là châu lục có dân số đông thứ hai trên thế giới, có sự pha trộn của nhiều nền văn hoá, với khoảng hơn 2500 ngôn ngữ riêng biệt. Sự đa dạng ngôn ngữ ở châu Phi không chỉ xuất hiện theo địa giới mà ngay trong mỗi con  người. Bài viết nghiên cứu sự đa dạng ngôn ngữ ở châu Phi thông qua việc tìm hiểu ngôn ngữ bản địa, ngôn ngữ ngoại lai ở châu Phi, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá vị thế của ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ ngoại lai ở khu vực này.

Từ khoá: đa dạng ngôn ngữ, châu Phi