Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tình hình an ninh - chính trị ở các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi sau mười năm Mùa xuân Arab
Ngày đăng: 17/11/2020


Trần Thùy Phương

Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

“Mùa xuân Arab” là cụm từ để chỉ một làn sóng biểu tình phản đối các chế độ chính trị hiện hữu ở các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi vào thời điểm năm 2011. Tính đến năm 2020, các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi đã có nhiều biến đổi về an ninh - chính trị, chia thành các nhóm sau: 1) Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ Mùa xuân Arab và đến nay vẫn nội chiến. 2) Một số nước không bị ảnh hưởng nặng từ Mùa xuân Arab nhưng đến năm 2019 lại tiếp tục có chính biến. 3) Các quốc gia được đánh giá là ứng phó hiệu quả với biến động chính trị. 4) Những nước có nguy cơ bất ổn từ Mùa xuân Arab. 5) Các quốc gia không liên quan trực tiếp với Mùa xuân Arab. Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu như lịch đại, so sánh, dự báo… bài viết sẽ làm rõ tình hình an ninh - chính trị của các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi sau mười năm diễn ra Mùa xuân Arab, từ đó đánh giá và đưa ra triển vọng.

Từ khóa: an ninh - chính trị, biến động chính trị, biểu tình, Mùa xuân Arab, Trung Đông - Bắc Phi.