Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tranh chấp giữa Ai Cập - Ethiopia - Sudan xung quanh dự án đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia và một số vấn đề đặt ra
Ngày đăng: 17/11/2020
Tác giả Nguyễn Hải Lưu

Bộ Ngoại giao


TÓM TẮT

Gần đây, tranh chấp giữa ba nước châu Phi là Ai Cập, Ethiopia và Sudan xung quanh dự án xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia (GERD) đã trở nên căng thẳng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang trở thành thách thức gay gắt trên bình diện toàn cầu. Tranh chấp này không những liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính trị-an ninh, kinh tế-xã hội của các nước nói trên mà sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hòa bình, ổn định ở khu vực nếu không được giải quyết ổn thỏa thông qua đàm phán hòa bình. Tranh chấp này cũng đặt ra nhiều khía cạnh phải giải quyết từ góc độ thực tiễn lịch sử và pháp lý quốc tế để có thể áp dụng cho việc giải quyết các tranh chấp tương tự trên thế giới. Bài viết đưa ra cách nhìn tổng quan toàn diện về dự án GERD, quá trình thương lượng và tác động đến lợi ích của các bên liên quan, đồng thời đánh giá một số vấn đề đặt ra về mặt song phương, khu vực cũng như góc độ quốc tế.

Từ khóa: tranh chấp, GERD, Ai Cập, Ethiopia, Sudan