Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Triển vọng ODA của UAE đến năm 2030
Ngày đăng: 28/03/2023

TS, Đỗ Đức Hiệp, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Là quốc gia có tiềm năng tài chính dồi dào, thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao nhất thế giới, UAE đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 tại Trung Đông với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 420 tỷ USD năm 2020. UAE có quan hệ tốt đẹp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, là đồng minh quan trọng của Mỹ và nhiều nước phương Tây tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, UAE đang nỗ lực nâng cao vai trò và mở rộng ảnh hưởng của mình không chỉ tại khu vực Trung Đông mà còn hướng đến vị thế toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, một trong những chính sách quan trọng được UAE đẩy mạnh triển khai là việc cung cấp các khoản hỗ trợ, viện trợ cho các quốc gia trên thế giới với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có cung cấp ODA. Hỗ trợ nước ngoài của UAE đến năm 2030 tập trung chủ yếu và ba lĩnh vực chính: phát triển, nhân đạo và từ thiện. Các nguồn hỗ trợ ODA này của UAE sẽ giúp các nước, các cộng đồng xóa đói giảm nghèo, tăng cường hòa bình và ổn định, và bảo vệ hành tinh.

Từ khóa: Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ nước ngoài.