Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Truyền thống và những vấn đề đặt ra về nguồn lương thực, thực phẩm của người Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh mới
Ngày đăng: 18/04/2023


Th.S Trần Thị Thái, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

TÓM TẮT

Nguồn lương thực, thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo nên những đặc trưng cơ bản cho các món ăn truyền thống của một tộc người. Đối với đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũng vậy, nguồn lương thực, thực phẩm không chỉ  để chế biến thức ăn, duy trì đời sống mà còn mang tính văn hóa, gắn liền với đời sống tôn giáo tín ngưỡng. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đất đai ngày càng bạc màu đã đặt vấn đề sản xuất nguồn lương thực, thực phẩm của người Chăm ở nơi đây trước những thách thức lớn, đe dọa vấn đề an ninh lương thực và  an toàn thực phẩm. Để khắc phục tình trạng này cần phải đưa ra một số giải pháp trong việc sản xuất nguồn lương thực, thực phẩm theo hướng tăng trưởng xanh, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực và tạo ra nguồn lương thực, thực phẩm sạch,  an toàn, khuyến khích bà con xanh hóa lối sống và xanh hóa trong tiêu dùng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ khoá: Truyền thống, nguồn lương thực, người Chăm, Ninh Phước, Ninh Thuận