Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Vai trò của Ngân hàng phát triển Châu Phi
Ngày đăng: 14/05/2021
Nguyễn Trọng Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngNhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi  (AfDB) là một trong năm ngân hàng phát triển đa phương chính yếu trên thế giới. Từ khi được thành lập đến nay AfDB xây dựng các chiến lược ưu tiên cho việc tăng trưởng của châu Phi đầu tư, cho các dự án chống đói nghèo, xây dựng phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống, công nghiệp hoá, tăng cường hội nhập và huy động nguồn lực cho sự tiến bộ kinh tế và xã hội của các quốc gia thành viên ở châu Phi. Như việc AfDB cam kết đầu tư 4.4 tỷ USD vào các dự án phát triển hạ tầng tại khu vực Trung Phi trong vòng bảy năm tới. Thông qua việc thúc đẩy đầu tư vốn công và tư nhân vào các dự án và chương trình có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực cho các nước Châu Phi. Nội dung bài viết dưới đây sẽ phần nào nêu rõ hơn về vai trò của AfDB đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển ở lục địa này.

Từ khoá: Châu Phi, AfDB, đói nghèo, cơ sở hạ tầng, điều kiện sống, kinh tế, xã hội, vốn đầu tư.